Thông báo: Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3-5 kỳ thi ngày 25/11/2023

Học viện Khoa học Quân sự thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3-5 kỳ thi ngày 25/11/2023:

KẾT QUẢ CỤ THỂ: Kết quả thi NLNN ngày 25/11/2023

Thời gian cấp chứng chỉ cho thí sinh đạt bậc 3-5 vào các ngày hành chính:

- Thời gian: từ 25/12/2023 đến 20/1/2024.

- Địa điểm: Học viện Khoa học Quân sự, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Chi tiết mời liên hệ: đ/c Nguyễn Ngọc Thái, cán bộ Trung tâm ngoại ngữ, số điện thoại: 0343767577.

Trân trọng./.

Ban Biên tập/Phòng KHQS; Ngày: 2023-11-28 11:19:46; Lượt xem: 4,010