Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các ngành Ngôn ngữ, Việt Nam học, Quan hệ Quốc tế của Học viện Khoa học Quân sự

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các ngành Ngôn ngữ, Việt Nam học, Quan hệ Quốc tế của Học viện Khoa học Quân sự

(17/04/2019)

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các ngành Ngôn ngữ, Việt Nam học, Quan hệ Quốc tế của Học viện Khoa học Quân sự

Hướng dẫn dạy học ngoại ngữ tăng cường của Bộ GDĐT (Công văn số 5957/BGDĐT-GDĐH)

(09/11/2014 15:49)

Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” quy định sinh viên tốt nghiệp (đầu ra) đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 đối với cao...

Chương trình đào tạo đại học tiếng Trung Quốc hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của HVKHQS

(09/11/2014 13:41)

Chương trình đào tạo đại học tiếng Trung Quốc hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của HVKHQS

Chương trình đào tạo đại học tiếng Anh hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của HVKHQS

(09/11/2014 13:35)

Chương trình đào tạo đại học tiếng Anh hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của HVKHQS

Dự thảo Quy chế Công tác sinh viên dân sự hệ đào tạo chính quy tại Học viện Khoa học Quân sự

(09/11/2014 13:19)

Quy chế này áp dụng đối với sinh viên dân sự hệ đào tạo chính quy (sau đây viết tắt là sinh viên) Học viện Khoa học Quân sự (sau đây viết tắt là Học...

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (Quy chế 25)

(09/11/2014 13:04)

Quy chế này áp dụng đối với sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy ở các trình độ đại học và cao đẳng trong các đại học, học viện, trường đại học và...

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quy chế 43)

(09/11/2014 12:56)

Quy chế này áp dụng đối với sinh viên các khoá đào tạo hệ chính quy ở trình độ đại học và cao đẳng trong các đại học, học viện, trường đại học và trường...