Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ hệ dân sự, tại Học viện Khoa học Quân sự năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ hệ dân sự, tại Học viện Khoa học Quân sự năm 2018

(03/10/2017)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo tuyển sinh sau đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc năm 2018 tại Học viện

Thông báo tuyển sinh sau đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc tại Học viện Khoa học Quân sự năm 2015

(25/12/2014 11:30)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo tuyển sinh sau đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc tại Học viện Khoa học Quân sự năm 2015

Quy chế đào tạo Tiến sĩ (của Bộ giáo dục và Đào tạo)

(09/11/2014 12:50)

Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.

Quyết định của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho Học viện Khoa học Quân sự tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ

(09/11/2014 11:44)

Học viện Khoa học Quân sự được Bộ giáo dục Đào tạo cho phép tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung tham khảo Châu Âu chung...

Quyết định của Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Học viện Khoa học Quân sự tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ

(09/11/2014 11:41)

Học viện Khoa học Quân sự được Bộ Quốc phòng cho phép tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại...