Có 1.300 chỉ tiêu đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài năm 2015

Có 1.300 chỉ tiêu đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài năm 2015

(26/02/2015)

Bộ GD-ĐT vừa thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài theo Đề án 911 cho năm 2015 với 1.300 chỉ tiêu.

Quyết định về việc trao phần thưởng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2013-2014 cho học viên quốc tế

(27/11/2014 20:04)

Quyết định về việc trao phần thưởng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2013-2014 cho học viên quốc tế

Quyết định về việc trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2013-2014 cho sinh viên dân sự

(27/11/2014 20:02)

Quyết định về việc trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2013-2014 cho sinh viên dân sự

Thông báo tuyển sinh đi học đại học tại Xin-ga-po năm 2015

(20/11/2014 06:12)

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo các quy định về dự tuyển Chương trình học bổng Chính phủ Xin-ga-po năm 2015

Quyết định về việc trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012-2013 cho sinh viên dân sự

(14/11/2014 08:27)

Quyết định về việc trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012-2013 cho sinh viên dân sự