Bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi cấp Học viện năm 2021

Bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi cấp Học viện năm 2021

(17/06/2021)

Chiều 17/6/2021, Học viện Khoa học Quân sự tổ chức thi Vòng 2 – thực hành tuyên truyền và Lễ bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021.

Đoàn cơ sở Hệ học viên 4 tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(11/06/2021 17:25)

Thực hiện công văn số 127/PCT-TN ngày 20/5/2021 của Phòng Chính trị-Học viện về việc đẩy mạnh các hoạt động xung kích của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong...

Học viện Khoa học Quân sự tổ chức thi tốt nghiệp Quốc gia và bảo vệ KLTN cho các học viên quân sự nước ngoài

(10/06/2021 20:23)

Từ ngày 03-10/6/2021, Học viện Khoa học Quân sự tổ chức thi tốt nghiệp Quốc gia và bảo vệ KLTN năm học 2020-2021 cho các học viên quân sự nước ngoài.

Học viện Khoa học Quân sự khai mạc Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021

(10/06/2021 20:22)

Sáng 10/6/2021, Học viện Khoa học Quân sự tổ chức khai mạc Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021. Đại tá, PGS.TS. Ma Đức Khải – Phó Chính Ủy Học viện chủ trì khai...

Hội nghị Phổ biến Quy chế thi tốt nghiệp, tốt nghiệp quốc gia năm 2021

(09/06/2021 10:35)

Sáng 09/6/2021, Học viện Khoa học Quân sự đã tổ chức phổ biến Quy chế tốt nghiệp, tốt nghiệp quốc gia cho các cán bộ làm nhiệm vụ coi thi và phục vụ thi.

Học viện Khoa học Quân sự đảm bảo tốt các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp, tốt nghiệp quốc gia và bảo vệ khóa luận năm học 2020-2021

(08/06/2021 17:16)

Kỳ thi tốt nghiệp, tốt nghiệp quốc gia và bảo vệ khóa luận năm học 2020-2021 sẽ diễn ra từ ngày 09/6 đến ngày 29/6/2021. Để sẵn sàng cho kỳ thi, Học viện đã tích...

Tổ chức cho học viên cuối khóa ôn thi hiệu quả, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp năm học 2020-2021

(08/06/2021 13:49)

Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp, trên cơ sở quán triệt Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, hướng dẫn của các...

Trang 1/65