Danh sách các thí sinh trúng tuyển vào đào tạo đại học quân sự tại Học viện Khoa học Quân sự năm 2022

Danh sách các thí sinh trúng tuyển vào đào tạo đại học quân sự tại Học viện Khoa học Quân sự năm 2022

(15/09/2022)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo: Danh sách các thí sinh trúng tuyển đào tạo đại học quân sự năm 2022.

Điểm chuẩn trúng tuyển đào tạo đại học quân sự năm 2022

(15/09/2022 18:35)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển đào tạo đại học quân sự năm 2022

Thông báo: Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2022

(05/08/2022 15:58)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học quân sự năm 2022 như sau:

Thông báo: Kết quả xét tuyển thẳng năm 2022

(04/08/2022 15:12)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo kết quả xét tuyển thẳng vào đào tạo đại học quân sự và hướng dẫn xác nhận nhập học năm 2022 như sau:

Thông báo: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi THPT vào đào tạo Sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học năm 2022

(08/07/2022 08:06)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi THPT vào đào tạo Sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học năm...

Đề án Tuyển sinh đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học năm 2022

(23/06/2022 10:05)

Đề án Tuyển sinh đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học năm 2022

Thông báo tạm hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (đợt 2 năm 2022)

(21/04/2022 10:27)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo tạm hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam...

Trang 1/22