Thông báo tạm hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (đợt  2 năm 2022)

Thông báo tạm hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (đợt 2 năm 2022)

(21/04/2022)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo tạm hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt thi lần 2, kỳ thi 26-27/4/2022

Học viện KHQS thông báo lịch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh (đợt 2 năm 2022)

(28/03/2022 11:21)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đợt 2...

Thông báo: Tuyển sinh đại học quân sự vào Học viện KHQS năm 2022

(25/03/2022 08:54)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh đại học quân sự năm 2022 và những điều thí sinh cần lưu ý

Chỉ tiêu tuyển sinh và những điều cần biết về tuyển sinh đại học vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2022

(21/03/2022 17:11)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và những điều cần biết về tuyển sinh đại học vào Học viện năm 2022

Thông báo: Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh (kỳ thi ngày 05/3/2022)

(11/03/2022 16:24)

Học viện Khoa học Quân sự công bố kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh lần 1, kỳ thi ngày 05 tháng 3 năm 2022 tại Giảng đường H1 khu vực Lai Xá....

Thông báo: Danh sách và sơ đồ phòng thi Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh tại Học viện Khoa học Quân sự

(28/02/2022 15:08)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo Danh sách và sơ đồ phòng thi kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh

THÔNG BÁO: Thay đổi thời gian thi đánh giá năng lực tiếng Anh 6 bậc tại Học viện Khoa học Quân sự

(22/02/2022 10:05)

Do một số lý do khách quan, Học viện Khoa học Quân sự thông báo thay đổi thời gian thi đánh giá năng lực tiếng Anh như sau:

Trang 1/21