Danh sách thí sinh đăng ký nhập học năm 2019 tính đến 16h00 ngày 14/8/2019

Danh sách thí sinh đăng ký nhập học năm 2019 tính đến 16h00 ngày 14/8/2019

(14/08/2019)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo Danh sách các thí sinh đăng ký nhập học năm 2019, tính đến thời điểm 16h00 ngày 14/8/2019

Danh sách thí sinh đăng ký nhập học năm 2019

(13/08/2019 11:59)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo Danh sách các thí sinh đăng ký nhập học năm 2019, tính đến thời điểm 10h00 ngày 13/8/2019

Danh sách thí sinh đăng ký nhập học năm 2019

(12/08/2019 16:43)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo Danh sách các thí sinh đăng ký nhập học năm 2019, tính đến thời điểm 14h00 ngày 12/8/2019

Hướng dẫn làm thủ tục nhập học năm 2019

(09/08/2019 09:07)

Sáng 24/8/2019, các thí sinh đã trúng tuyển đại học hệ Quân sự năm 2019 sẽ nhập học và chính thức trở thành những “Tân học viên” của Học viện.

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự hệ Quân sự năm 2019

(08/08/2019 17:33)

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự hệ Quân sự năm 2019

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2019

(08/08/2019 17:16)

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2019

Thông báo Tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2019

(01/08/2019 10:52)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo Tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2019

Trang 1/15