Thông báo điểm trúng tuyển bổ sung hệ dân sự, danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung và thời gian nhập học năm 2017

Thông báo điểm trúng tuyển bổ sung hệ dân sự, danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung và thời gian nhập học năm 2017

(21/08/2017)

Thông báo điểm trúng tuyển bổ sung hệ dân sự, danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung và thời gian nhập học năm 2017

Thông báo xét tuyển sinh bổ sung Hệ Dân sự (mã trường DNH) lần 1 (từ ngày 09/8 đến ngày 15/8/2017)

(09/08/2017 12:26)

Thông báo xét tuyển sinh bổ sung Hệ Dân sự (mã trường DNH) lần 1 (từ ngày 09/8 đến ngày 15/8/2017)

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào đào tạo đại học hệ dân sự năm 2017

(31/07/2017 14:28)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển vào đào tạo đại học hệ dân sự năm 2017

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào đào tạo đại học hệ quân sự năm 2017

(31/07/2017 14:22)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển vào đào tạo đại học hệ quân sự năm 2017

Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo đại học tại Học viện Khoa học Quân sự năm 2017

(31/07/2017 14:14)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo điểm trúng tuyển đào tạo đại học năm 2017

Danh sách thí sinh trúng tuyển tuyển thẳng vào đào tạo đại học hệ quân sự năm 2017

(16/07/2017 12:45)

Danh sách thí sinh trúng tuyển tuyển thẳng vào đào tạo đại học hệ quân sự năm 2017

Thông báo về mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2017

(15/07/2017 08:08)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2017 như sau:

Trang 1/2