Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tiếp Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tiếp Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào

(15/05/2018)

Sáng 14-5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Thượng tướng Souvone Leuangbounmy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Lào, đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào thăm chính thức Việt Nam

(15/05/2018 07:31)

Nhận lời mời của Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng...

Kỳ 2: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” (Tiếp theo và hết)

(02/05/2018 08:08)

Trong nền ngoại giao toàn diện Việt Nam, ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa và đối ngoại quốc phòng (ĐNQP), an ninh là các trụ cột. Mục đích, quan điểm chỉ đạo và...

Đối ngoại quốc phòng Việt Nam, kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình

(02/05/2018 07:58)

Trong các cuộc kháng chiến, đối ngoại là một mặt trận quan trọng. Hiệp định Geneve năm 1954 lập lại hòa bình ở miền Bắc; Hiệp định Paris năm 1973 buộc quân Mỹ rút khỏi...

Việt Nam và Campuchia tăng cường phối hợp giữ vững trật tự, an ninh biên giới

(26/04/2018 10:51)

Sáng 24-4 tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng...

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ New Zealand

(24/04/2018 07:10)

Chiều 23-4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại sứ...

Việt Nam và Canada tăng cường hợp tác quốc phòng song phương

(17/04/2018 07:07)

Sáng 16-4, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Chuẩn tướng Kevin Cotton, Giám đốc Đại học Quốc phòng, Trưởng đoàn...

Trang 1/2