Một buổi sinh hoạt của English Speaking Club of MSA

Một buổi sinh hoạt của English Speaking Club of MSA

(05/12/2015)

Ngày 03/12/2015, tại Hội trường 102 Lai Xá, buổi sinh hoạt thứ hai English Speaking Club of MSA năm học 2015-2016 đã diễn ra với không khí hết sức sôi nổi và phấn khích.