Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên trẻ ở Học viện Khoa học Quân sự

Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên trẻ ở Học viện Khoa học Quân sự

(29/05/2015)

Giảng viên đại học là người trực tiếp giảng dạy, đồng thời là người tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH)

Phương pháp tự học - cầu nối giữa học tập và nghiên cứu khoa học

(22/04/2015 10:38)

Tự học là hình thức học tập không thể thiếu được của sinh viên đang học tập tại các trường đại học. Tổ chức hoạt động tự học một cách hợp lý, khoa học, có...

Những yêu cầu cơ bản đối với đề tài nghiên cứu khoa học của học viên

(13/03/2015 10:04)

Nghiên cứu khoa học là hoạt động quan trọng của quá trình đào tạo bậc đại học; là một trong những biện pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng đào tạo; là sự kết...

Trao đổi kinh nghiệm làm nghiên cứu khoa học

(10/03/2015 14:41)

Mỗi một nghiên cứu khoa học có thể được coi là một dự án đầu tư nhỏ, tuy nhiên với mỗi dự án này chúng ta không bao giờ sợ bị lỗ vốn, mỗi dự...

Đề tài NCKH cấp Khoa: 现代汉语助词"了"的用法及其偏误考察 - Lê Thị Yến 10TD2

(01/12/2014 19:12)

Đề tài NCKH cấp Khoa: 现代汉语助词"了"的用法及其偏误考察 - Lê Thị Yến 10TD2

Đề tài NCKH cấp Khoa: 中国京剧“脸谱”艺术初探 - Nguyễn Thị Bảo Phượng 10TD2

(01/12/2014 19:10)

Đề tài NCKH cấp Khoa: 中国京剧“脸谱”艺术初探 - Nguyễn Thị Bảo Phượng 10TD2

Đề tài NCKH cấp Khoa: 现代汉语介词“给”用法考察 - Hoàng Đức Hùng 10TD2

(01/12/2014 19:04)

Đề tài NCKH cấp Khoa: 现代汉语介词“给”用法考察 - Hoàng Đức Hùng 10TD2

Trang 1/2