Danh sách thí sinh xác nhận nhập học

Danh sách thí sinh xác nhận nhập học

(21/09/2021)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo Danh sách thí sinh xác nhận nhập học tính đến 9h30 ngày 21/9/2021

Danh sách thí sinh nhập học tính đến 17h00 ngày 22/9/2021

(22/09/2021 18:50)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo Danh sách thí sinh nhập học tính đến 17h00 ngày 22/9/2021

Thông báo: Quy định nhập học cho các thí sinh trúng tuyển vào Học viện KHQS năm 2021

(20/09/2021 16:47)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo quy định nhập học cho các thí sinh trúng tuyển đào tạo đại học quân sự tại Học viện năm 2021

Thông báo: Thời gian và thủ tục nhập học vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2021

(16/09/2021 10:05)

Học viện Khoa học Quân sự Thông báo mốc thời gian, giấy tờ liên quan các thí sinh cần chuẩn bị cho buổi nhập học.

Thông báo: Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2021

(16/09/2021 08:39)

Học viện Khoa học Quân sự thông báo Danh sách các thí sinh trúng tuyển vào Học viện KHQS năm 2021

Thông báo: Điểm chuẩn tuyển sinh vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2021

(15/09/2021 19:02)

Học viện Khoa học Quân sự Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học quân sự năm 2021.

Học viện Khoa học Quân sự bổ sung Đề án tuyển sinh đại học quân sự năm 2021

(01/09/2021 15:10)

Học viện Khoa học Quân sự bổ sung Đề án tuyển sinh tuyển sinh đại học quân sự hệ chính quy năm 2021 trong điều kiện dịch COVID-19

Trang 1/19