Sáng mãi truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Sáng mãi truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

(09/01/2019)

Hơn nửa thế kỷ qua, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của thế hệ học sinh, sinh viên ngày nay.

Phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới

(21/12/2018 14:32)

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt...

Người cộng sản kiên trung, bất khuất, tình đồng chí sắt son

(17/08/2018 08:51)

Với 92 năm tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888-1980), là tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản cống hiến hết mình cho sự...

Cách mạng Tháng 8 - 1945

(16/08/2018 21:52)

Năm 1941, cuộc chiến tranh thế giới đã bước sang năm thứ ba. Tháng 6- 1941, phát xít Đức mở cuộc tấn công Liên Xô. Cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại của nhân dân...

Đồng chí Tôn Đức Thắng - Người cộng sản kiên cường, mẫu mực

(16/08/2018 21:09)

Đồng chí Tôn Đức Thắng là “một gương mẫu đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”(1) - một...

Nữ sinh được 7 đại học tuyển thẳng muốn trở thành quân nhân

(26/07/2018 09:41)

Là học sinh giỏi quốc gia, Kiều Anh Phương được 7 đại học đồng ý tuyển thẳng. Em đã chọn Học viện Khoa học quân sự để thỏa ước mơ từ bé.

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

(17/05/2018 18:50)

Như chúng ta đều biết Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có nhiều đóng góp to lớn trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một sự kiện có ý nghĩa lịch...

Trang 1/71