Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam

(19/06/2020)

Cách đây 95 năm, ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Các trường quân đội không tổ chức thi tuyển riêng

(08/06/2020 09:48)

Năm 2020, phương thức tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy tại các trường quân đội tiếp tục giữ ổn định như năm 2019.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ mới

(19/05/2020 14:10)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhà chiến lược quân sự thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, người Cha thân yêu của lực...

Người là niềm tin tất thắng

(19/05/2020 09:04)

Hôm nay (19-5), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân...

Bài 2: Kiên trì tìm con đường hòa bình cho dân tộc

(18/05/2020 14:59)

Hơn 30 năm bôn ba ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc luôn kiên trì tìm con đường hòa bình để đem lại hòa bình cho nhân dân, cho đất nước Việt Nam với đầy đủ...

Bác Hồ - Người đặt nền móng ngoại giao cách mạng Việt Nam

(18/05/2020 11:17)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kiên trì tìm con đường hòa bình cho dân tộc. Trong hơn 30 năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước, Bác đã tiếp xúc,...

Đại thắng mùa xuân 1975 - Sức mạnh khát vọng hòa bình và thống nhất đất nước

(29/04/2020 11:13)

Đại thắng mùa Xuân 1975 kết thúc thắng lợi chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), đồng thời kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm chiến tranh giành...

Trang 1/73