Thứ năm, 06/06/2019 | 10:16 GMT+7 - Xem: 1,073

5 loại từ điển người học tiếng Anh bạn nhất định phải biết

Hãy luôn học tập và làm phong phú vốn từ vựng của mình với 5 loại từ điển sau đây nhé! 

1. Từ điển CAMBRIDGE http://dictionary.cambridge.org/

2. Từ điển OXFORD http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

3. Từ điển ĐỒNG NGHĨA - TRÁI NGHĨA: http://www.thesaurus.com/

4. Từ điển COLLOCATION: http://www.ozdic.com/

5. Từ điển IDIOMS tiếng Anh: http://idioms.thefreedictionary.com/