Thứ hai, 16/08/2021 | 12:39 GMT+7 - Xem: 2,468

Các trường quân đội điều chỉnh đề án tuyển sinh trong điều kiện dịch

Ban Tuyển sinh Quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng đã ban hành Công văn hướng dẫn các trường Quân đội điều chỉnh bổ sung đề án tuyển sinh để xét tuyển cho những thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 và các thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng không thể tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Những thí sinh này đã đủ điều kiện sơ tuyển, có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường Quân đội được tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy năm 2021.

Theo đó, phương thức xét tuyển, sử dụng kết quả học bạ THPT đối với các thí sinh thuộc diện được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 và các thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng không thể tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thí sinh thuộc diện này chỉ được đăng ký xét tuyển vào trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển, được trường thông báo đủ điều kiện sơ tuyển, không được chuyển đổi nguyện vọng xét tuyển sang trường khác, ngành khác hoặc tổ hợp xét tuyển khác với hồ sơ sơ tuyển.

Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo, số lượng hồ sơ đủ điều kiện sơ tuyển và số lượng thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 và các thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng không thể tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT do giãn cách vì dịch bệnh (theo đúng ngành đào tạo, đối tượng, vùng miền, khu vực tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển), từng trường sẽ tính toán dành những chỉ tiêu theo đúng tỷ lệ phần trăm (%) cho những thí sinh thuộc diện này.

Căn cứ vào kết quả tuyển sinh từ năm 2020 trở về trước, số lượng hồ sơ đủ điều kiện sơ tuyển năm nay và kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, các trường sẽ quy định ngưỡng điểm học bạ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Cách tính điểm xét tuyển từ kết quả học bạ THPT như sau: Sử dụng điểm tổng kết các môn trong học bạ THPT theo các tổ hợp xét tuyển truyền thống của từng trường để xét tuyển.

Tổng điểm xét tuyển của thí sinh được tính như sau: Tổng điểm xét tuyển là tổng cộng của điểm trung bình tổng kết từng môn trong 3 năm học THPT (theo tổ hợp xét tuyển) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực của thí sinh (theo thang điểm 30); điểm trung bình tổng kết từng môn và tổng điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 số thập phân.

Các trường quân đội vẫn thực hiện tiêu chí phụ trong xét tuyển giống như quy định đối với thí sinh xét tuyển từ phương thức sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng sử dụng điểm trung bình tổng kết từng môn trong 3 năm học THPT (theo tổ hợp xét tuyển) thay thế cho điểm thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo báo QĐNDVN