Thứ hai, 04/07/2022 | 09:48 GMT+7 - Xem: 704

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Khoa học Quân sự lần thứ VIII (2022-2027)

Chiều ngày 01/7, Học viện Khoa học Quân sự tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Học viện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Hội trường S2/Khu vực Bạch Mai.

Đến dự Đại hội có các đồng chí đại diện cơ quan cấp trên; các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện; đại biểu các tổ chức Đoàn kết nghĩa; các đồng chí đại diện cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện; cùng toàn thể 125 đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 1000 đoàn viên thanh niên toàn Học viện.

Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Khoa học Quân sự diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang đang ra sức thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”. Đây cũng là thời điểm tuổi trẻ cả nước đang nô nức đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn.

Đại tá Phạm Văn Vũ - Phó Chính ủy Học viện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội VIII có nhiệm vụ rất quan trọng là đánh giá toàn diện công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 5 năm (2017-2022), chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 5 năm tới (2022-2027); thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp trên và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của cơ quan cấp trên.

Sau khi nghe dự thảo báo cáo về đánh giá về kết quả công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Học viện trong 5 năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên lần thứ VIII, Đại hội đã nhận được rất nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu. Phần lớn các ý kiến đều tập trung vào việc xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu của công tác Đoàn và phong trào Thanh niên giai đoạn 2022-2027 để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đoàn của Học viện.

Đại biểu dự Đại hội Đoàn tham gia đóng góp tham luận xây dựng Đại hội

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, công tác chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Khoa học Quân sự lần thứ VIII đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu được đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của cơ quan cấp trên.

Các đại biểu dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên

Bài và Ảnh: Thu Trà – Phòng KHQS