Thứ năm, 22/04/2021 | 14:17 GMT+7 - Xem: 3,180

Điều chỉnh lịch sơ tuyển vào trường quân đội năm 2021

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa công bố điều chỉnh thời gian sơ tuyển vào các trường trong quân đội năm 2021.

Theo đó, thời gian tổ chức sơ tuyển: từ ngày 01/3 đến ngày 15/5/2021.

Tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển:

Sau khi tổ chức khám sức khỏe đợt 2 (thực hiện trong tháng 4/2021), trước khi kết thúc thời gian sơ tuyển (15/5/2021), nếu còn thí sinh đăng ký tham gia sơ tuyển, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức khám sức khỏe cho số thí sinh đăng ký sơ tuyển.

Thời gian cụ thể do Ban Tuyển sinh quân sự các đơn vị, địa phương bố trí cho phù hợp.

Trước đó, Bộ Quốc phòng quy định thời gian tổ chức sơ tuyển đến ngày 25/4/2021.