Thứ tư, 29/12/2021 | 11:03 GMT+7 - Xem: 2,510

Học viện Khoa học Quân sự được phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 Ngày 27/12/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1630/QLCL-QLT về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Theo đó, Học viện Khoa học Quân sự được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Học viện Khoa học Quân sự (KHQS) là trung tâm đầu ngành, chất lượng cao; là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học duy nhất của Quân đội về ngoại ngữ. Trong Đề án đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trong Quân đội giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 đã xác định xây dựng Học viện Khoa học Quân sự thành một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ hàng đầu của Quân đội. Nghị quyết 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đã xác định sự cần thiết của ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh, đối với sự phát triển của Quân đội. Nghị quyết cũng xác định vai trò quan trọng của Học viện KHQS đối với chiến lược nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ Quân đội.

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép cho Học viện KHQS tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đã tạo điều kiện để Học viện KHQS phát huy tốt các tiềm lực, đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ, năng lực ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên... trong và ngoài Quân đội, giúp Học viện KHQS hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, nhà nước và Quân đội giao.

Trong thời gian tới, Học viện KHQS sẽ tiến hành tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc đối với các đối tượng là cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên...trong và ngoài Quân đội ở Khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Học viện cam kết tuân thủ thực hiện đúng Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hiện hành trong quá trình tổ chức thi; bảo đảm người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên website của Học viện (hvkhqs.edu.vn); đồng thời, báo cáo kế hoạch tổ chức thi; thời gian, địa điểm của từng đợt thi; tổng hợp, đánh giá kết quả sau mỗi đợt thi gửi về Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

---------***---------

- Xem chi tiết "Đề án Tổ chức thi ĐGNL tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Học viện KHQStại đây

- Xem chi tiết "Công văn số 1630/QLCL-QLT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam" tại đây

 ---------***---------

Thông tin liên hệ đăng ký thi ĐGNL tiếng Anh theo Khung năng lực 6 bậc:

- Trung tâm Ngoại ngữ, Học viện Khoa học Quân sự (Trụ sở chính: 322E Lê Trọng Tấn - Hà Nội; Cơ sở 1: Kim Chung-Hoài Đức-Hà Nội )

- Điện thoại: 0243.565.9449

- Fax: 0243.565.8729

- Email: hocvienkhqs@gmail.com

- Website: hvkhqs.edu.vn

- Fanpage: Học viện Khoa học Quân sự