Thứ ba, 01/10/2019 | 15:45 GMT+7 - Xem: 2,137

Hội nghị tổng kết 5 năm công tác giáo dục và đào tạo - nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2014-2019

Sáng 01/10/2019, tại khu vực Bạch Mai, Học viện Khoa học quân sự tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác giáo dục và đào tạo - nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2014-2019. Thiếu tướng, GS.TS. Đặng Trí Dũng – Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo cơ quan cấp trên, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại biểu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, giảng viên trong toàn Học viện.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo - nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Học viện Khoa học Quân sự giai đoạn 2014-2019, chỉ rõ mặt mạnh, yếu, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo - nghiên cứu khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Đồng thời, thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giảng viên đối với công tác giáo dục và đào tạo - nghiên cứu khoa học và công nghệ, trên cơ sở đó tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữ các đơn vị trong toàn Học viện để thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo - nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đại tá, TS. Trần Ngọc Trung – Phó Giám đốc Học viện báo cáo tổng kết 5 năm công tác giáo dục và đào tạo -nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2014-2019.

Trong 5 năm qua, cùng với sự phát triển chung của sự nghiệp giáo dục và đào tạo của cả nước, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo - nghiên cứu khoa học và công nghệ của Học viện Khoa học Quân sự có nhiều đổi mới và phát triển vượt bậc. Học viện Khoa học Quân sự đã xác định công tác nghiên cứu khoa học là then chốt, là động lực để phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đảng ủy Học viện đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của cấp trên về công tác nghiên cứu khoa học gắn với công tác giáo dục và đào tạo. Trong đó, có nhiều nghị quyết định hướng rõ về công tác nghiên cứu khoa học như: Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 791 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Chỉ thị số 30 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chỉ thị số 19 của Bộ Tổng Tham mưu về việc biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện quân sự...

Thiếu tướng, GS.TS. Đặng Trí Dũng – Giám đốc Học viện phát biểu tại hội nghị

Công tác xây dựng tiềm lực khoa học, nhất là tiềm lực con người của Học viện có bước phát triển. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học gắn với xây dựng đội ngũ nhà giáo. Nhiều cán bộ, giảng viên được cử đi học các khoá đào tạo sau đại học ở cả trong và ngoài nước theo nhiều chuyên ngành. Với trình độ, kinh nghiệm lâu năm trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy, đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện đã góp phần quyết định trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học trong Quân đội. Bên cạnh đó, việc đầu tư hệ thống thư viện, phòng thí nghiệm, máy tính, thông tin tư liệu cũng ngày càng được quan tâm. Công tác thông tin tư liệu trong Học viện đã từng bước hướng vào phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình, tài liệu. Giá trị của thông tin tư liệu cũng góp phần đáng kể vào xây dựng tiềm lực khoa học của Học viện....

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng, GS.TS. Đặng Trí Dũng – Giám đốc Học viện nhấn mạnh: “Trong những năm qua, Học việnKhoa học Quân sự đã xác định: ‘Tiếp tục phát triển Học viện Khoa học Quân sự theo định hướng nghiên cứu khoa học là mũi nhọn, then chốt, động lực để phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo và phục vụ có hiệu quả cho công tác nghiên cứu khoa học. Đưa Học viện trở thành một Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trongQuân đội và được các tổ chức kiểm định quốc gia công nhận’. Giai đoạn 2014-2019, công tác giáo dục và đào tạo - nghiên cứu khoa học và công nghệ của Học viện Khoa học Quân sự đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo cơ quan cấp trên thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng bảo đảm đúng hướng, sát thực tiễn nhiệm vụ; được tổ chức và triển khai tích cực, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Rõ nhất, đó là, với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học và công nghệ, tư duy, kiến thức, kỹ năng mới, khả năng sáng tạo của người dạy, người học, người nghiên cứu chưa thích ứng kịp với những thách thức và yêu mới về công tác nghiệp vụ, ngoại ngữ, quan hệ quốc tế về quốc phòng. Đây là thách thức lớn, không thể một sớm, một chiều có thể giải quyết được…”.

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận nhất trí với những kết quả, đánh giá, phương hướng hoạt động của Học viện trong giai đoạn tiếp theo mà báo cáo trung tâm đã nêu; đồng thời, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận mang ý nghĩa khoa học quan trọng, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Học viện, giúp lãnh đạo Học viện, các cơ quan chức năng tìm ra những giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo - nghiên cứu khoa học và công nghệ trong giai đoạn tiếp theo.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng, GS.TS. Đặng Trí Dũng – Giám đốc Học viện ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên trong Học viện và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cùng các cơ quan, đơn vị chức năng cấp trên đã giúp Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo - nghiên cứu khoa học và công nghệ trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí yêu cầu:

  • Một là, phát triển hoạt động khoa học và công nghệ vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển Học viện KHQS theo định hướng ứng dụng. Khoa học công nghệ phải đóng vai trò chủ đạo để tạo bước phát triển đột phá, nâng cao chất lượng đào tạo hướng đến việc xây dựng Học viện trở thành một Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có úy tín trong Quân đội và đươc các tổ chức kiểm định quốc gia công nhận.
  • Hai là, quản lý và triển khai các hoạt động giáo dục và đào tạo - nghiên cứu khoa học và công nghệ trong toàn Học viện một cách thống nhất, tập trung phát triển những sản phẩm khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao, phục vụ hiệu quả cho hoạt động giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học.
  • Ba là, hoạt động nghiên cứu phải gắn liền với hoạt động đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
  • Bốn là, hội nhập quốc tế về giáo dục và đạo tào - nghiên cứu khoa học và công nghệ để phát triển Học viện trở thành một trung tâm nghiên cứu có uy tín trong và ngoài Quân đội.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp trong niềm vui, phấn khởi và sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo - nghiên cứu khoa học và công nghệ trong giai đoạn tiếp theo của toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên toàn Học viện.

Bài và ảnh: Nguyễn Thu