Thứ tư, 19/06/2019 | 15:09 GMT+7 - Xem: 721

Lễ tốt nghiệp lớp Đào tạo ngắn hạn cán bộ chính trị cấp Trung đoàn Khóa 15

Chiều 18/6/2019, tại hội trường S2/Lai Xá, Học viện Khoa học Quân sự phối hợp với Học viện Chính trị tổ chức Lễ tốt nghiệp lớp Đào tạo ngắn hạn cán bộ chính trị cấp Trung đoàn Khóa 15 mở tại Học viện Khoa học Quân sự năm học 2018-2019.

Tham dự Lễ tốt nghiệp có đại biểu đại diện các cơ quan cấp trên; Đại tá, PGS.TS. Ma Đức Khải – Phó Chính ủy Học viện Khoa học Quân sự, Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thế - Phó Giám đốc Học viện Chính trị; các đồng chí đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị chức năng của hai Học viện cùng toàn thể học viên tốt nghiệp lớp Đào tạo ngắn hạn cán bộ chính trị cấp Trung đoàn Khoá 15.

Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thế - Phó Giám đốc Học viện Chính trị trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên tại lễ tốt nghiệp

Tham gia khóa học, các học viên đã được trang bị, củng cố, nâng cao những kiến thức cơ bản về lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng; kiến thức và kỹ năng tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị; kiến thức về khoa học quân sự, khoa học xã hội và nhân văn; nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới… làm cơ sở để mỗi cán bộ vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị và cương vị công tác của từng cá nhân; góp phần để đội ngũ cán bộ chính trị hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; đồng thời chủ động đấu tranh, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Sau một năm học tập và rèn luyện với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí học viên đã xác định tốt mục tiêu, yêu cầu đào tạo, động cơ, thái độ, trách nhiệm trong học tập, tích cực tu dưỡng, rèn luyện; chấp hành nghiêm túc quy chế, quy định về giáo dục-đào tạo. Tại buổi lễ, Học viện Chính trị đã trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho 100% học viên, trong đó có hơn 99% khá, giỏi trong khóa học.

Bài: Nguyễn Thu

Ảnh: Nguyễn Quy