Thứ ba, 14/08/2018 | 07:34 GMT+7 - Xem: 4,328

Quy định mức thu học phí đối với sinh viên học kỳ 1 năm học 2018-2019

Học viện Khoa học Quân sự thông báo Quyết định của Giám đốc Học viện về việc Quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019.

Theo đó, Quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019, gồm 200.000 đồng/01 tín chỉ (hai trăm ngàn đồng), cụ thể:

1. Đối với Khóa 14 dân sự:

  - Khóa 14 ngôn ngữ Anh: 4000.000 đồng (4 triệu đồng - 20 tín chỉ)

  - Khóa 14 ngôn ngữ Trung Quốc: 3.800.000 đồng (3 triệu 8 trăm ngàn đồng - 19 tín chỉ)

2. Đối với Khóa 15 dân sự:  

  - Khóa 15 ngôn ngữ Anh: 4.600.000 đồng (4 triệu 6 trăm ngàn đồng - 23 tín chỉ)

  - Khóa 15 ngôn ngữ Trung Quốc: 4.400.000 đồng (4 triệu 4 trăm ngàn đồng - 22 tín chỉ)

3. Đối với Khóa 16 dân sự:

  - Khóa 16 ngôn ngữ Anh: 4.800.000 đồng (4 triệu 8 trăm ngàn đồng - 24 tín chỉ)

  - Khóa 16 ngôn ngữ Trung Quốc: 4.800.000 đồng (4 triệu 8 trăm ngàn đồng - 24 tín chỉ)

4. Đối với Khóa 17 dân sự:

  - Khóa 17 ngôn ngữ Anh: 4.000.000 đồng (4 triệu đồng - 20 tín chỉ)

  - Khóa 17 ngôn ngữ Trung Quốc: 4.000.000 đồng (4 triệu đồng - 20 tín chỉ)

Học viện Khoa học Quân sự trân trọng thông báo!