Thứ tư, 16/09/2020 | 21:09 GMT+7 - Xem: 1,239

Quy định mức thu học phí đối với sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021

Học viện Khoa học Quân sự thông báo Quyết định của Giám đốc Học viện về việc Quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2020-2021.

Theo đó, Quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2020-2021, gồm 220.000 đồng/01 tín chỉ (hai trăm hai mươi ngàn đồng), cụ thể:

1. Đối với Khóa 16 dân sự:

  - Khóa 16 ngôn ngữ Anh: 5.280.000 đồng (năm triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng - 24 tín chỉ)

  - Khóa 16 ngôn ngữ Trung Quốc: 4.180.000 đồng (bốn triệu một trăm tám mươi ngàn đồng - 19 tín chỉ)

2. Đối với Khóa 17 dân sự:

  - Khóa 17 ngôn ngữ Anh: 6.160.000 đồng ( sáu triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng - 28 tín chỉ)

  - Khóa 17 ngôn ngữ Trung Quốc: 6.660.000 đồng (sáu triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng - 30 tín chỉ)

Học viện Khoa học Quân sự trân trọng thông báo!