Thứ tư, 23/12/2020 | 15:51 GMT+7 - Xem: 861

Quyền lợi, nghĩa vụ của học viên khi trúng tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự

Quyền lợi và nghĩa vụ khi trúng tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự theo Quy định của Bộ Quốc phòng, tất cả học viên sĩ quan đều phải nghiêm chỉnh chấp hành việc phân công công tác sau khi tốt nghiệp.

1. Quyền lợi của học viên quân sự

- Thí sinh trúng tuyển vào đào tạo sĩ quan tại Học viện được Quân đội bảo đảm về ăn, ở, quần áo, dày dép, quân tư trang cá nhân, phụ cấp hàng tháng, không phải đóng học phí, được đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho học tập.

- Sau từng năm học, những học viên được xếp loại xuất sắc, loại giỏi được hưởng chế độ khen thưởng theo quy định của Bộ Quốc phòng;

- Học viên được hưởng chế độ nghỉ hè, nghỉ tết theo quy định;

- Học viên tốt nghiệp ra trường sẽ được Bộ Quốc phòng phân công công tác, được Giám đốc Học viện cấp bằng tốt nghiệp; văn bằng tốt nghiệp cấp cho học viên khi tốt nghiệp ra trường là bằng đại học thuộc hệ thống văn bằng quốc gia, mẫu văn bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành;

- Học viên tốt nghiệp được Bộ Quốc phòng phong quân hàm sĩ quan Thiếu úy hoặc Trung úy.

2. Nghĩa vụ

- Học viên phải nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ của Quân đội và quy định của nhà trường. Trong trường Quân đội, ngoài việc học tập, học viên được rèn luyện toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, nếp sống, sinh hoạt chính quy theo điều lệnh Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao khi ra trường;

- Tất cả học viên sĩ quan đều phải nghiêm chỉnh chấp hành việc phân công công tác sau tốt nghiệp. Bộ Quốc phòng phân công công tác căn cứ vào mục tiêu đào tạo và nhu cầu của từng đơn vị. Những học viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi được ưu tiên xem xét nguyện vọng khi phân công công tác.