Thứ ba, 26/02/2019 | 08:36 GMT+7 - Xem: 4,452

Thí sinh cận thị có được thi tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự?

Thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 đi-ốp có thể thi tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự.

Theo dự thảo thông tư tuyển sinh vào các trường quân đội đăng tải trên cổng thông tin Bộ Quốc phòng, các trường quân đội xây dựng đề án tuyển sinh riêng theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng.

Các trường báo cáo Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới triển khai thực hiện.

Tuyển số lượng nữ ít

Đối tượng tuyển sinh vào trường quân đội được chia thành 3 diện: Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên; nam thanh niên ngoài quân đội; nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân.

Với nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân được tuyển với số lượng chỉ tiêu hạn chế .

Các ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng, Ngoại ngữ tại Học viện Khoa học Quân sự được tuyển 10% chỉ tiêu.

Một số quy định về sức khỏe

Theo quy định, Học viện Khoa học Quân sự tuyển thí sinh nam cao từ 1,63 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên. Thí sinh nữ cao từ 1,54 m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên.

Thí sinh cả namnữ mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 đi-ốp được tuyển.

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, nếu dự tuyển phải đạt chiều cao từ 1,62 m trở lên đối với nam.

Thí sinh nam là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người dự tuyển vào tất cả trường, chiều cao từ 1,6 m trở lên. Các tiêu chuẩn khác thực hiện như đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số nói chung.

Đối tượng đào tạo sĩ quan của các quân, binh chủng nếu tuyển chọn sức khỏe theo các tiêu chuẩn riêng vẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn chung.

Phải đăng ký nguyện vọng 1

Thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Học viện. Các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong quân đội có tuyển sinh đào tạo.

Học viện xét tuyển theo đúng ngành đăng ký của thí sinh; thực hiện xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ.