Thứ hai, 30/03/2015 | 10:16 GMT+7 - Xem: 37,390

Thời khóa biểu học kỳ II năm 2014-2015

Thời khoá biểu khối các lớp sinh viên hệ dân sự học kỳ II năm học 2014-2015.

Click vào tên lớp để xem chi tiết lịch học.

CÁC LỚP TIẾNG ANH
Khoá 10 Khoá 11 Khoá 12 Khoá 13
Lớp 10AD1 Lớp 11AD1 Lớp 12AD1 Lớp 13AD1
Lớp 10AD2 Lớp 11AD2 Lớp 12AD2 Lớp 13AD2
Lớp 10AD3 Lớp 11AD3 Lớp 12AD3 Lớp 13AD3
      Lớp 13AD4

 

CÁC LỚP TIẾNG TRUNG QUỐC
Khoá 10 Khoá 11 Khoá 12 Khoá 13
Lớp 10TD1 Lớp 11TD1 Lớp 12TD1 Lớp 13TD1
Lớp 10TD2 Lớp 11TD2 Lớp 12TD2 Lớp 13TD2
      Lớp 13TD3