Thứ tư, 30/03/2016 | 18:12 GMT+7 - Xem: 15,094

Thời khóa biểu học kỳ II năm 2015-2016

Thời khoá biểu khối các lớp sinh viên hệ dân sự học kỳ II năm học 2015-2016.

Click vào tên lớp để xem chi tiết lịch học.

CÁC LỚP TIẾNG ANH
Khoá 11 Khoá 12 Khoá 13 Khoá 14
Lớp 11AD1 Lớp 12AD1 Lớp 13AD1 Lớp 14AD1
Lớp 11AD2 Lớp 12AD2 Lớp 13AD2 Lớp 14AD2
Lớp 11AD3 Lớp 12AD3 Lớp 13AD3 Lớp 14AD3
    Lớp 13AD4 Lớp 14AD4
      Lớp 14AD5
      Lớp 14AD6

 

CÁC LỚP TIẾNG TRUNG QUỐC
Khoá 11 Khoá 12 Khoá 13 Khoá 14
Lớp 11TD1 Lớp 12TD1 Lớp 13TD1 Lớp 14TD1
Lớp 11TD2 Lớp 12TD2 Lớp 13TD2 Lớp 14TD2
    Lớp 13TD3 Lớp 14TD3