Thứ tư, 07/03/2018 | 14:39 GMT+7 - Xem: 2,022

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2018

Học viện Khoa học Quân sự chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển năm 2018

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC SƠ TUYỂN

1. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).

2. Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian sơ tuyển: Từ ngày 01/3/2018 đến ngày 25/4/2018.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG TUYỂN SINH CỦA HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

- Điện thoại: 0243.565.9449 hoặc 0168.68.66246

- Email: hocvienkhqs@gmail.com

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN