Thứ năm, 01/08/2019 | 10:52 GMT+7 - Xem: 4,552

Thông báo Tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2019

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 và Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) về việc banh hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc banh hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

Thực hiện các quyết định của BộGD&ĐT về việc giao nhiệm vụ cho Học viện Khoa học Quân sự (KHQS) đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Nga, Quan hệ quốc tế, Việt Nam học và trình độ tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc;

Học viện Khoa học Quân sự thông báo tuyển sinh bổ sung các ngành đào tạo trên của Học viện năm 2020, như sau:

 

I. TUYỂN SINH

1. Các ngành tuyển sinh

2. Phương thức, thời gian và địa điểm tuyển sinh

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển đối với đào tạo trình độ thạc sĩ (riêng người nước ngoài xét tuyển); xét tuyển đối với đào tạo trình độ tiến sĩ;

- Thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tháng 5/2020 (Học viện mở lớp ôn dự khóa vào tháng 3 năm 2020); xét tuyển nghiên cứu sinh tháng 10/2020;

- Địa điểm: Học viện KHQS, ngõ 322E Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng tuyển sinh

a) Thí sinh là quân nhân, đã được Cục Cán bộ/TCCT xét duyệt cử đi đào tạo đáp ứng các điều kiện sau:

- Có bằng đại học (đối với tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ), bằng thạc sĩ hoặc bằng đại học loại giỏi (đối với tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ) ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển;

- Đối với dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ:

+ Thí sinh phải có ít nhất 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học thuộc Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm hoặc hội thảo khoa học có phản biện trong thời hạn 03 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

+ Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 24 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển; hoặc có văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng GD&ĐT. Trường hợp, người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ ngành ngôn ngữ Anh phải có văn bằng, chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương. Những thí sinh chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, Học viện sẽ tổ chức bồi dưỡng kiến thức để thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định;

b) Thí sinh là công dân nước ngoài, Học viện căn cứ vào ngành đào tạo, kết quả học tập và trình độ tiếng Việt để xét tuyển; trường hợp có thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với chính phủ các nước hoặc giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng các nước thì áp dụng theo quy định của thỏa thuận hợp tác đó.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Các thí sinh nộp 03 bộ hồ sơ về Học viện KHQS;

- Thời gian nhận hồ sơ hết tháng 3/2020 (đối với dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ), hết tháng 8/2020 (đối với dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Đào tạo Sau đại học, Học viện KHQS, ngõ 322E Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

 

II. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

1. Thời gian đào tạo

- Đào tạo trình độ thạc sĩ: Thời gian đào tạo 02 năm theo hình thức giáo dục chính quy (nhập học tháng 9 hàng năm).

- Đào tạo trình độ tiến sĩ: Thời gian đào tạo tối đa 05 năm theo hình thức giáo dục chính quy (nhập học tháng 11 hàng năm). Nghiên cứu sinh được rút ngắn thời gian học tập nếu hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo theo quy định.

2. Địa điểm tổ chức đào tạo: Học viện KHQS, thôn Kim Chung, xã Lai Xá, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

 

III. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Ban Đào tạo Sau đại học, Học viện KHQS, ngõ 322E, đường Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; điện thoại: 069.569.354./.