Thứ bảy, 30/03/2019 | 18:47 GMT+7 - Xem: 9,394

Thông báo tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2019

1. Ngành đào tạo, môn đoạt giải, chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

2. Đối tượng được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

a) Đối tượng được xét tuyển thẳng

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng được quy định tại Điểm a, Điểm c, Điểm e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau: 

- Đối tượng thuộc Điểm a, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp trung cấp; 

- Đối tượng thuộc Điểm c, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT; 

- Đối tượng thuộc Điểm e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải. 

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT”.

Năm 2019, Học viện chưa thực hiện xét tuyển thẳng các đối tượng quy định tại Điểm i, khoản 2, Điều 7, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Đối tượng được ưu tiên xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sư phạm là các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Quy chế tuyển sinh.

3. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Thí sinh phải có 02 loại hồ sơ: 01 bộ hồ sơ sơ tuyển do Bộ Quốc phòng phát hành và 01 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành.

a) Hồ sơ sơ tuyển

Thực hiện theo Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 22 của Bộ Quốc phòng. Thí sinh đăng ký và làm hồ sơ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) các đơn vị quận, huyện, thị (viết tắt là cấp huyện) nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 20/5/2019. Ban TSQS cấp tỉnh, thành phố gửi hồ sơ và danh sách về các học viện, trường trước ngày 01/6/2019. Trường hợp thí sinh đã làm hồ sơ sơ tuyển vào Học viện và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 theo Thông tư số 22, Ban TSQS cấp tỉnh, thành phố gửi danh sách thí sinh đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng về Học viện. 

Thí sinh không qua sơ tuyển, không có hồ sơ sơ tuyển tại Học viện không được tham gia xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự.

b) Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

Thí sinh làm 01 bộ hồ sơ xét tuyển thẳng nộp về Sở Giáo dục và Đào tạotheo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nộp 01 bản sao hợp lệ hồ sơ xét tuyển thẳng về Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện (cùng với hồ sơ sơ tuyển) trước ngày 20/5/2019; Sở Giáo dục và Đào tạothẩm định gửi hồ sơ thí sinh đủ tiêu chuẩn về các trường thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trước ngày 01/6/2019.

- Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, c, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;

+ Bản sao hợp lệ: Chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

c) Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải đăng ký dự thi Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định và phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2019. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển;

- Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

Tất cả các đối tượng trên khi trúng tuyển và về trường nhập học, phải nộp các giấy tờ quy định tại Khoản 3, Điều 14 của Quy chế tuyển sinh.

4. Lệ phí sơ tuyển, lệ phí xét tuyển

Lệ phí sơ tuyển: 50.000đ/thí sinh, nộp về Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện khi làm hồ sơ sơ tuyển.

Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính năm 2019

5. Quy định sơ tuyển và tổ chức xét tuyển

a) Quy định sơ tuyển

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học, cao đẳng theo đúng quy định tại Điều 13, 14, 15 Thông tư số 22.

Thí sinh chỉ được đăng ký sơ tuyển vào 1 trường trong Quân đội và nộp hò sơ xét đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đúng trường nộp hồ sơ sơ tuyển.

Nộp thủ tục đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các trường trong Quân đội theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, được các trường thẩm định, xét duyệt đủ thủ tục và tiêu chuẩn xét tuyển.

b) Tổ chức xét tuyển

 Trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thuộc diện quy định tại các điểm a, c, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu quy định, Học viện tuyển theo thứ tự như sau: 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng tại Điểm c, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đối với thí sinh đoạt giải học sinh giỏi: Tuyển thí sinh đề nghị tuyển thẳng trước, sau đó đến thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển; trong xét tuyển thẳng, tuyển theo thứ tự thí sinh đạt giải cao trở xuống đến hết chỉ tiêu;

+ Thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển, Học viện căn cứ vào kết quả Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia của thí sinh để xét tuyển; những thí sinh có điểm thi theo tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển vào trường đạt điểm tuyển theo từng đối tượng (nam, nữ; miền Nam, miền Bắc) của trường trở lên được trúng tuyển như thí sinh dự thi đăng ký xét tuyển theo các nguyện vọng vào trường; những thí sinh có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Học viện quy định trở lên đến cận điểm tuyển, thì xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi và điểm ưu tiên theo tổ hợp các môn xét tuyển vào trường từ cao trở xuống đến hết chỉ tiêu;

+ Trường hợp có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển như nhau, số lượng vượt quá chỉ tiêu quy định, các trường xét theo các tiêu chí phụ như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của môn đoạt giải để đăng ký xét tuyển trong 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

Khi xét đến tiêu chí 2, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Trong quá trình đăng ký xét tuyển, nếu có gì vướng mắc, thí sinh liên hệ theo số điện thoại 0243.565.9449 hoặc 038.68.66246, fanpage: https://www.facebook.com/hvkhqs.edu.vn/ - email: hocvienkhqs@gmail.com để được hỗ trợ, giải đáp./.