Thứ hai, 08/07/2019 | 21:51 GMT+7 - Xem: 5,021

Thông báo về việc kiểm tra, điều chỉnh thông tin khi đăng ký xét tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự năm 2019

Đề nghị thí sinh kiểm tra lại các thông tin trên Giấy báo kết quả sơ tuyển để so sánh sự sai lệch giữa dữ liệu hồ sơ sơ tuyển và dữ liệu hồ sơ xét tuyển (họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, hộ khẩu thường trú, khu vực, đối tượng ưu tiên, tổ hợp đăng ký xét tuyển, ngành đăng ký xét tuyển so với sơ tuyển…) và thực hiện điều chỉnh. Nếu sai ở hồ sơ sơ tuyển tuyển sinh quân sự thì liên hệ với Hội đồng Tuyển sinh Học viện Khoa học Quân sự để điều chỉnh. Nếu sai ở hồ sơ đăng ký xét tuyển thì liên hệ với nơi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (trường THPT hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo…) để điều chỉnh.

- Nếu thí sinh đã đủ điều kiện sơ tuyển nhưng chưa đăng ký xét tuyển hoặc đã đăng ký xét tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào hệ đào tạo quân sự của Học viện, đề nghị thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 01 lần bằng một trong hai phương thức: Theo phương thức trực tuyến (từ ngày 22/7 đến 17h00 ngày 29/7/2019) hoặc theo Phiếu đăng ký xét tuyển (từ ngày 22/7 đến 17h00 ngày 31/7/2019). Các trường hợp không đăng ký xét tuyển hoặc đã đăng ký xét tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) đều bị loại khỏi danh sách và không được tham gia xét tuyển. Học viện không chịu trách nhiệm về các trường hợp này. 

Lưu ý: Để được tham gia xét tuyển vào hệ quân sự của Học viện Khoa học Quân sự, thí sinh phải qua sơ tuyển (những thí sinh không qua sơ  tuyển không được tham gia xét tuyển, Học viện đề nghị những thí sinh này thay đổi nguyện vọng sang các trường dân sự để không mất nguyện vọng) và phải đăng ký xét tuyển 01 nguyện vọng 1 trên hệ thống thi THPT (nguyện vọng cao nhất) vào 01 ngành đào tạo hệ quân sự, các nguyện vọng còn lại đăng ký vào các trường ngoài Quân đội. Các trường hợp đăng ký vào hệ quân sự của Học viện nhiều hơn 01 nguyện vọng (ví dụ: nguyện vọng 1 vào Ngôn ngữ Anh, nguyện vọng 2 vào Ngôn ngữ Trung, nguyện vọng 3 vào Ngôn ngữ Nga, nguyện vọng 4 vào Quan hệ quốc tế) thì ngoài nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất là Ngôn ngữ Anh), các nguyện vọng từ thứ 02 trở đi (Ngôn ngữ Trung, Nga, Quan hệ Quốc tế) đều bị loại và không được tham gia xét tuyển.

- Trong quá trình điều chỉnh thông tin, nguyện vọng đăng ký xét tuyển, nếu có gì khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với Hội đồng Tuyển sinh Học viện Khoa học Quân sự (322E, Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) theo số điện thoại 038.68.66.246 (đ/c Thái) để được hướng dẫn, giải quyết. 

Danh sách các thí sinh không qua sơ tuyển

Danh sách các thí sinh không đăng ký nguyện vọng 1

Danh sách thí sinh không đăng ký

Danh sách thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng

Danh sách thí sinh có sự sai khác