Thứ tư, 09/08/2017 | 08:28 GMT+7 - Xem: 3,548

Thông báo về việc Quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2017-2018

Ngày 08/8/2017, Giám Đốc Học viện Khoa học Quân sự đã ký Quyết định số 1974/QĐ-HVKHQS về việc Quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2017-2018.

Quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2017-2018, gồm 190.000 đồng/01 tín chỉ (một trăm chín mươi ngàn đồng), cụ thể:

1. Đối với Khóa 13 dân sự:

- Tiếng Anh: 3.420.000đ (18 tín chỉ)

- Tiếng Trung Quốc: 3.800.000đ (20 tín chỉ)

2. Đối với Khóa 14 dân sự:

- Tiếng Anh: 4.370.000đ (23 tín chỉ)

- Tiếng Trung Quốc: 4.560.000đ (24 tín chỉ)

3. Đối với Khóa 15 dân sự:

- Tiếng Anh: 4.560.000đ (24 tín chỉ)

- Tiếng Trung Quốc: 4.560.000đ (24 tín chỉ)

4. Đối với Khóa 16 dân sự:

- Tiếng Anh: 3.800.000đ (20 tín chỉ)

- Tiếng Trung Quốc: 3.800.000đ (20 tín chỉ)