Thứ năm, 09/09/2021 | 09:29 GMT+7 - Xem: 173

Tốt nghiệp - mốc thời gian quan trọng của cuộc đời binh nghiệp...

Sau 4 năm nỗ lực học tập và rèn luyện, các đồng chí đã trở thành tân sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ mới.

🎉🎉Chúc toàn thể các tân sĩ quan tốt nghiệp niên khóa 2017-2021 của Học viện KHQS về đơn vị mới công tác sẽ luôn giữ vững, phát huy phẩm chất "bộ đội Cụ Hồ", học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo kho tàng kiến thức đã được học tập, rèn luyện, trau dồi tại Học viện và phát huy hết khả năng của mình làm tròn trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.❣