Thứ năm, 06/06/2019 | 09:53 GMT+7 - Xem: 1,074

Vận dụng thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt vào giao tiếp tiếng Anh hiệu quả

Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” quả thật là như vậy – chưa tính đến những câu nói thường ngày, trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam thì không đếm được hết những câu thành ngữ, tục ngữ rất hay được đúc kết từ ngàn đời nay

Với kho tàng to lớn như vậy tại sao ta không nghĩ tới việc chuyển chúng thành dạng tiếng Anh. Chắc chắn khi vận dụng vào cả dạng viết và nói những câu thành ngữ, tục ngữ này sẽ đem lại hiệu quả tích cực. Hơn hết thật tuyệt với khi giới thiệu được văn hóa và tinh hoa ngôn ngữ dân tộc với bạn bè quốc tế.

– Honesty is the best policy: ‘Thật thà là thượng sách”

–  So said so done: “Đã nói là làm”

– Money make the mare go: “Có tiền mua tiên cũng được”

– Like father, like son: “Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh”

– Practice makes perfect: “Có công mài sắt có ngày nên kim”

– Time is money: “Thời gian là tiền bạc”

– Time and tide wait for no man: “Thời gian và nước thủy triều không đợi ai cả”

– True gold is to be tested with coal and fire Good bells by how they reverberate, good people by how they verbalize: “Vàng thì thử lửa thử than Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời”

– Every dog has its/ his day: “ai giàu ba họ, ai khó ba đời”

–  Never put off till tomorrow what you can do to day: “Chuyện hôm nay chớ để ngày mai”

– Silence is golden: “im lặng là vàng”

– Beauty is only skin deep: “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”

– Empty barrels make the most noise: “thùng rỗng kêu to”

– There is no smoke without fire: “không có lửa làm sao có khói”

– If you wish good advice, consult an old man: “đi hỏi già về hỏi trẻ”

– Many a little makes a mickle: “Kiến tha lâu đầy tổ”

–  Better be alone than in ill company: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”

– A flow will have an ebb: “Sông có khúc, người có lúc”

– We reap as we sow: “gieo gió gặp bão”

– A clean hand wants no washing: “Cây ngay không sợ chết đứng”

Trên đây là một vài thành ngữ- ca dao bằng tiếng Anh CVV sưu tầm và gửi tới các bạn. Hãy chia sẻ thêm dưới bài viết này những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ hay bằng tiếng Anh nhé!