Tìm thấy 20 dữ liệu
# Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 09/TSQS 08/02/2006 Hướng dẫn việc thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh vào các học viện, trường sĩ quan, trường cao đẳng và trung học quân sự năm 2006
2 57/2007/CT-BGDĐT 04/10/2007 Chỉ thị về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong ngành giáo dục
3 182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGD&ĐT-BNV 04/12/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày10/7/2007 về Giáo dục quốc phòng- an ninh
4 16/2008/TT-BQP 02/02/2008 Hướng dẫn tuyển sinh quân sự năm 2008
5 638/QĐ-TTg 05/02/2009 Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh tại các nhà trường quân đội giai đoạn 2009-2015 và những năm tiếp theo
6 04/2012/TT-BQP 07/01/2012 Hướng dẫn công tác tuyển sinh quân sự năm 2012
7 412/QĐ-TTg 10/04/2012 Phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên giai đoạn 2011 - 2015
8 40/2012/TT-BGDĐT 07/11/2012 Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
9 1129/CT-BGDĐT 04/03/2013 Về công tác quân sự, quốc phòng và giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2013
10 1500/BGDĐT-GDQP 08/03/2013 Quy định về nội dung và chấm điểm kiểm tra Quy chế môn học giáo dục quốc phòng - an ninh
11 01/NĐHN-BQP 08/05/2013 Ban hành Điều lệ phục vụ của hạ sỹ quan, binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam
12 22/QĐ-TSQS 10/08/2013 Ban hành Quy định điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp vào các học viện, trường Quân đội năm 2013
13 138/2013/NĐ-CP 10/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
14 143/2013/NĐ-CP 12/10/2013 Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
15 66/2013/QĐ-TTg 11/11/2013 Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
16 06/2014/TT-BGDĐT 11/03/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 5/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/2/2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18/6/2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 4/7/2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16/7/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
17 99/2014/NĐ-CP 01/10/2014 Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
18 70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014 Ban hành Điều lệ trường Đại học
19 248/QĐ-BQP 03/01/2015 Công bố các thủ tục hành chính về tuyển sinh vào các trường trong Quân đội
20 10/2015/TT-BQP 02/02/2015 Thông tư số 10/2015/TT-BQP sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 03/2014/TT-BQP ngày 16/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội.