SỰ KIỆN - TIÊU ĐIỂM

Hội thi “Sắc hoa tri thức”

Tối ngày 20/10/2022, tại hội trường S2 khu vực Lai Xá, Hội Phụ nữ Hệ học viên 4 đã tổ chức thành công Hội thi “Sắc hoa tri thức” 

Đọc thêm
Lễ kỷ niệm 2 năm tuổi quân - H4

Ngày 23/9/2022, tại Hội trường S2, khu vực Lai Xá, Chi đoàn Lớp 2, Lớp 3 thuộc Đoàn Cơ sở Hệ học viên 4 đã tổ chức...

Đọc thêm
Đêm trung thu - Hệ 4

Ngày 23/9/2022, tại Hội trường S2, khu vực Lai Xá, Chi đoàn Lớp 2, Lớp 3 thuộc Đoàn Cơ sở Hệ học viên 4 đã tổ chức...

Đọc thêm

VỀ CHÚNG TÔI

HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ, NƠI NÀY TÌNH YÊU TÔI

Là cơ sở đào tạo bậc đại học hàng đầu về ngoại ngữ và quan hệ quốc tế về quốc phòng trong quân đội, trải qua hơn 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành hiện nay Học viện Khoa học Quân sự được tổ chức và hoạt động dưới sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Bộ Quốc phòng và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục-đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện có nhiệm vụ đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành KHQS; cử nhân ngoại ngữ quân sự các ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nga, Pháp; thạc sĩ ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc; cử nhân Quan hệ quốc tế về quốc phòng; cử nhân Việt Nam học; cử nhân ngoại ngữ dân sự; bồi dưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng; tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1, B2 theo khung tham chiếu Châu Âu.


TIN HOẠT ĐỘNG


THÔNG TIN CHUNG