SỰ KIỆN - TIÊU ĐIỂM

Hội thi “Sắc hoa tri thức”

Tối ngày 20/10/2022, tại hội trường S2 khu vực Lai Xá, Hội Phụ nữ Hệ học viên 4 đã tổ chức thành công Hội thi “Sắc hoa tri thức” 

Lễ kỷ niệm 2 năm tuổi quân - H4

Ngày 23/9/2022, tại Hội trường S2, khu vực Lai Xá, Chi đoàn Lớp 2, Lớp 3 thuộc Đoàn Cơ sở Hệ học viên 4 đã tổ chức...

Đêm trung thu - Hệ 4

Ngày 23/9/2022, tại Hội trường S2, khu vực Lai Xá, Chi đoàn Lớp 2, Lớp 3 thuộc Đoàn Cơ sở Hệ học viên 4 đã tổ chức...


TIN HOẠT ĐỘNG


THÔNG TIN CHUNG