Wednesday , ngày 17 July 2024 02:11 (GMT +7)
Học viện Khoa học Quân sự và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2029

Sau 5 năm triển khai Thoả thuận hợp tác (2019-2024), Học viện Khoa học Quân sự và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản [...]

Thông báo kết quả tuyển sinh đại học theo phương thức xét tuyển sớm năm 2024 vào Học viện Khoa học Quân sự

Hội đồng Tuyển sinh Học viện Khoa học Quân sự thông báo kết quả tuyển sinh đại học theo phương thức xét tuyển sớm [...]

Lễ tốt nghiệp các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ và Bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 năm học 2023-2024

Học viện Khoa học Quân sự là cơ sở đào tạo ngoại ngữ chính quy duy nhất trong toàn quân đào tạo các ngành [...]