Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Khoa học Quân sự năm 2024 tổ chức phiên họp thứ nhất

Ngày 20/05/2024, Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Khoa học Quân sự năm [...]

Thông báo: Lịch họp Hội đồng Đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thiêm

Học viện Khoa học Quân sự xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng [...]

Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Quân sự họp xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Từ ngày 25-28/9/2023, tại Học viện Khoa học Quân sự, Hội đồng Giáo sư Ngành [...]