Đại hội Công đoàn cơ sở Học viện Khoa học Quân sự nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 21/3/2023, tại Hội trường S2/ khu vực Bạch Mai, Học viện Khoa học Quân sự đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Học viện Khoa học Quân sự nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Trung – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện; Đại tá Phạm Văn Vũ – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện; Đại tá Nguyễn Hồng Lợi – Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; Ban công tác quần chúng/Cục Chính trị, đại biểu đại diện cơ quan Chính trị, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các đơn vị cấp trên, đại biểu đại diện cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị trong Học viện có tổ chức công đoàn và đại diện các tổ chức quần chúng trong Học viện.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn cơ sở Học viện Khoa học Quân sự tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đoàn viên công đoàn cơ sở Học viện luôn chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Thường vụ, Đảng uỷ cấp trên và Thường vụ, Đảng uỷ Học viện Khoa học Quân sự; chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và luôn có ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Công đoàn cơ sở Học viện luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên của Cục Chính trị và Phòng Chính trị, Công Đoàn cơ sở Học viện đã có sự phát triển toàn diện, vững chắc, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt, có nội dung hoàn thành xuất sắc mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Học viện nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra.

Công đoàn cơ sở Học viện đã tích cực hưởng ứng, cụ thể hoá phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Chính trị phát động. Trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “5 nhất – 3 không”, “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng của Học viện gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Đoàn viên Công đoàn Học viện Khoa học Quân sự chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững”.

Đại tá Nguyễn Đình Trung – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức Công đoàn đến các đoàn viên công đoàn. 100% đoàn viên công đoàn chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và các quy định của đơn vị; không có cán bộ, đoàn viên vi phạm phải xử lý.

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Học viện còn tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức có hiệu quả các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, Đất nước, Quân đội và Học viện; tổ chức các cuộc thi cấp Học viện và tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với lãnh đạo đơn vị, Công đoàn đã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tạo ra những chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm, xây dựng đạo đức, phẩm chất của công chức, người lao động trong đơn vị.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Đại hội đề ra mục tiêu 100% cán bộ, đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, 100% cán bộ, Đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện do Công đoàn tổ chức; duy trì có chất lượng Chương trình “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội”.

Thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Đảng các cấp về tổ chức và hoạt động Công đoàn. Phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn. Nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Công đoàn cơ sở Học viện phấn đấu đạt danh hiệu công đoàn cơ sở xuất sắc; phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên tiên tiến trở lên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí;  trong đó đồng chí: Thượng tá Đỗ Thế Sơn – Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện được bầu làm Chủ tịch công đoàn cơ sở Học viện nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, các ý kiến thảo luận của các đại biểu và định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, Đại hội nhất trí 100% thông qua Nghị quyết của Đại hội.