Thông báo: Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh Kỳ thi 30-31/03/2024 tại Học viện Khoa học Quân sự

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Học viện Khoa học Quân sự thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3-5 kỳ thi ngày 30-31/03/2024:

KẾT QUẢ CỤ THỂ: truy cập https://hvkhqs.edu.vn/ttnn/vstep.php

(nhập số báo danh hoặc số căn cước công dân).

Thời gian cấp chứng chỉ cho thí sinh đạt bậc 3-5 vào các ngày hành chính:

- Thời gian: từ 19/04/2024 đến 29/04/2024.

- Địa điểm: Học viện Khoa học Quân sự, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Chi tiết mời liên hệ: đ/c Nguyễn Ngọc Thái, cán bộ Trung tâm ngoại ngữ, số điện thoại: 0343767577.

Trân trọng./.

Ban Biên tập/Phòng KHQS; Ngày: 2024-04-03 10:25:42; Lượt xem: 358