Thông báo: Danh sách số báo danh, sơ đồ phòng thi và hướng dẫn thí sinh tham gia thi kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3-5 đợt 2 năm 2023

Học viện Khoa học Quân sự thông báo Danh sách số báo danh, sơ đồ phòng thi và hướng dẫn thí sinh tham gia thi kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3-5 đợt 2, ngày 27/5/2023 tại Học viện:

 

1. Danh sách thí sinh tham gia thi: Danh sách số báo danh thí sinh thi đợt 2

2. Sơ đồ phòng thi:

- SƠ ĐỒ GIẢNG ĐƯỜNG: Sơ đồ Giảng đường

 

3. Địa điểm, thời gian thi:

- Địa điểm: Học viện Khoa học Quân sự cơ sở 2, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội (đối diện Toyota Hoài Đức).

- Thời gian: Buổi sáng, thí sinh có mặt trước 7h15 tại khu vực thi.

- Dạng bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ: Bậc 3-5

+ Kỹ năng Nghe hiểu: 45 phút

+ Kỹ năng Đọc: 60 phút

+ Kỹ năng Viết: 60 phút

+ Kỹ năng Nói: 12 phút
         

4. Hướng dẫn thí sinh

Thí sinh xem tài liệu hướng dẫn tại đây: 

- Hướng dẫn các bước làm bài thi: 

- Nội quy phòng thi: Nội quy phòng thi

- Một số vấn đề cần lưu ý: Các vấn đề lưu ý

 

(*) Lưu ý: Thí sinh mang theo giấy tờ tuỳ thân bản gốc (đã kê khai trong Phiếu đăng ký) để đối chiếu và làm theo hướng dẫn của cán bộ phụ trách tiếp nhận; hạn chế mang đồ tư trang cá nhân.

 

Ban Biên tập/Phòng KHQS; Ngày: 2023-05-22 14:10:41; Lượt xem: 85,537