Thông báo: Điểm thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh đợt 1 năm 2023 và thời gian, cách thức cấp chứng chỉ

Học viện Khoa học Quân sự Thông báo kết quả thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh bậc 3-5 đợt 1 ngày 11/3/2023 và thời gian, cách thức cấp chứng chỉ.

 

Chi tiết kết quả thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh bậc 3-5 đợt 1 năm 2023: https://drive.google.com/file/d/1TsgNkHXRCffYz1u07-x7C7sEIOVO8fdb/view?usp=sharing

 

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3-5 đợt 1 ngày 11/3/2023 đã có chứng chỉ cho 48 thí sinh đạt từ bậc 3 đến bậc 5.

Học viện cấp chứng chỉ cho thí sinh vào các ngày hành chính:

- Thời gian: từ 12/4/2023 đến 28/4/2023.

- Địa điểm: Học viện Khoa học Quân sự, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Chi tiết mời liên hệ: đ/c Nguyễn Ngọc Thái, cán bộ Trung tâm ngoại ngữ, số điện thoại: 0343767577.

Trân trọng./.

Ban Biên tập/Phòng KHQS; Ngày: 2023-04-10 09:33:53; Lượt xem: 84,789