Hội thảo khoa học đề tài cấp Quốc gia “Tình đoàn kết ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia”

Thứ Sáu, 14/6/2024, 15:41 (+07:00)

Sáng ngày 14/6/2024, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ nhất đề tài cấp Quốc gia về “Tình đoàn kết ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia” do Đại tướng, TS Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Chủ nhiệm đề tài.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội thảo.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 30 bài tham luận của các tướng lĩnh, chuyên gia, nhà khoa học trong nước. Các tham luận đều được chuẩn bị công phu, có chất lượng, đưa ra nhiều luận cứ, luận chứng, quan điểm, đánh giá, phân tích sâu sắc, khách quan, toàn diện về tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào – Campuchia trong lịch sử và hiện tại, làm cơ sở để Ban Chủ nhiệm nghiên cứu, biên soạn đề tài.

Ban Chủ nhiệm Đề tài điều hành Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã phân tích làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn lịch sử quá trình xây dựng, phát triển tình đoàn kết Việt Nam – Lào – Campuchia trong các giai đoạn: 1930 – 1945; 1945 – 1954; 1954 – 1975; đề xuất các giải pháp thiết thực tăng cường tình đoàn kết, giữ vững quan hệ truyền thống giữa ba dân tộc, quân đội ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia, duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự phối hợp có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tham luận, ý kiến đóng góp tâm huyết, có giá trị của lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tướng lĩnh, chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã góp phần quan trọng vào thành công buổi Hội thảo.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại Hội thảo

Kết luận Hội thảo, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu tối đa ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, các tướng lĩnh, chuyên gia, nhà khoa học; tập trung phân tích, đánh giá sâu hơn, toàn diện hơn về vị trí, vai trò, cơ sở hình thành mối quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia trong lịch sử; thực trạng mối quan hệ giữa ba dân tộc, ba chính phủ và quân đội Việt Nam – Lào – Campuchia và những nhân tố tác động đến quan hệ ba nước trong bối cảnh mới; trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp khả thi nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa ba dân tộc.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu đơn vị chủ trì thực hiện đề tài tiếp tục phối hợp chăt chẽ với các cơ quan có liên quan để triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu tiếp theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.