Học viện Khoa học Quân sự khảo sát lấy ý kiến bạn đọc về chất lượng đào tạo đối tượng dân sự tại Học viện 

Học viện Khoa học Quân sự khảo sát ý kiến bạn đọc phục vụ “Đề án tiếp tục đào tạo đối tượng dân sự tại Học viện Khoa học Quân sự” 

Để đánh giá đúng chất lượng cán bộ đã qua đào tạo đại học, sau đại học đối tượng dân sự tại Học viện Khoa học Quân sự giai đoạn 2011-2020, làm căn cứ xây dựng “Đề án tiếp tục đào tạo đối tượng dân sự tại Học viện Khoa học Quân sự”; anh/chị vui lòng cho biết ý kiến của mình về một số câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống ¨ bên phải theo các cột trả lời tương ứng trong phiếu khảo sát.

--> Đường dẫn phiếu khảo sát: https://forms.gle/Yx8cY2tafD2k3w3B9

 Học viện Khoa học Quân sự rất mong nhận được sự cộng tác của anh/chị.

Xin chân thành cảm ơn!