Thông báo: Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3-5 kỳ thi ngày 11-12/5/2024

KẾT QUẢ THI: truy cập http://Hvkhqs.edu.vn/ttnn

(nhập số căn cước công dân).

Thời gian cấp chứng chỉ cho thí sinh đạt bậc 3-5 vào các ngày hành chính:

– Thời gian: Từ 03/6/2024 đến 14/6/2024 (sáng 08h00-11h00, chiều 14h00-16h00)

– Địa điểm: Ban Đào tạo, Học viện Khoa học Quân sự, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Chi tiết mời liên hệ: đ/c Nguyễn Ngọc Thái, cán bộ Trung tâm ngoại ngữ, số điện thoại: 0343767577.

Trân trọng./.